Loading ....

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej
w postaci elektronicznej.

Witold Jan Doroszewski urodził się 1 maja 1899 w Moskwie
zmarł 26 stycznia 1976 w Warszawie
Był językoznawcą polskim, profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego, członkiem PAN, redaktorem
Słownika języka polskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
tel.: (022) 666-53-46
fax: (022) 666-53-41
e-mail: sp363.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

Strona główna => Finanse szkoły

 

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy

 

Stan na 31 grudnia 2011 r.

Majątek Gimnazjum nr 81 PLN - 16121551,30 PLN

Aktywa trwałe - 14842024,57 PLN

 

Pokaż informacje o artykule

http://www.sp363.pl