Loading ....

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej
w postaci elektronicznej.

Witold Jan Doroszewski urodził się 1 maja 1899 w Moskwie
zmarł 26 stycznia 1976 w Warszawie
Był językoznawcą polskim, profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego, członkiem PAN, redaktorem
Słownika języka polskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
tel.: (022) 666-53-46
fax: (022) 666-53-41
e-mail: sp363.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

Strona główna => Rejestry, ewidencje, archiwa => prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa => prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa


 

1. Księga ewidencji uczniów

2. Księga uczniów

3. Arkusze ocen

4. Dziennik elektroniczny

5. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

6. Ewidencja legitymacji szkolnych

7. Ewidencja pieczęci urządowych i pieczątek

8. Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego

9. Księga uchwał Rad Pedagogicznych

10. Zarządzenia Dyrektora Szkoły

11. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

12. Listy pracowników

13. Akta osobowe pracowników

14. Akta osobowe byłych pracowników

15. Ewidencja chorobowa

16. Ewidencja urlopowa

17. Dokumentacja finansowo-księgowa

18. Kartoteki wynagroszeń

19. Księgi inwentarzowe

 

Pokaż informacje o artykule

http://www.sp363.pl