Loading ....

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej
w postaci elektronicznej.

Witold Jan Doroszewski urodził się 1 maja 1899 w Moskwie
zmarł 26 stycznia 1976 w Warszawie
Był językoznawcą polskim, profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego, członkiem PAN, redaktorem
Słownika języka polskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
tel.: (022) 666-53-46
fax: (022) 666-53-41
e-mail: sp363.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

Strona główna => Organy szkoły => Organy Szkoły => Organy Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 363 - JOANNA KALISZ - LERCH

Wicedyrektor - AGNIESZKA PRZĄDKA

Wicedyrektor - AGATA BARTUZI-KRÓL

Rada Pedagogiczna

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych:

Monika Cieśla -  nauczyciel j. polskiego

Elżbieta Dębska - nauczyciel j. polskiego

Edyta Suska - nauczyciel j. polskiego

Joanna Kalisz-Lerch - nauczyciel historii

Renata Krakowska - nauczyciel historii, wos

Alicja Wróblewska - pedagog, nauczyciel historii i etyki

Karolina Szurek - nauczyciel muzyki

Małgorzata Korowajczuk-Ozga - nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel plastyki

Aleksandra Stefańska - nauczyciel bibliotekarz

Tomasz Podgórski - nauczyciel edb

Katarzyna Kołodziejczuk - nauczyciel religii

ks. Paweł Chilczuk - nauczyciel religii

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

Agnieszka Prządka - nauczyciel matematyki

Jadwiga Strzelecka-Włodarz - nauczyciel matematyki

Katarzyna Kończak - nauczyciel fizyki, matematyki

Irmina Kulik - nauczyciel chemii

Ewa Olkowska - nauczyciel biologii, przyrody, geografii

Elżbieta Białek - nauczyciel informatyki

Agnieszka Szałaj - nauczyciel informatyki, techniki, doradca zawodowy

Karaś Marek - nauczyciel geografii

Nauczyciele języków obcych:

Barbara Baumert - nauczyciel j. angielskiego

Magddalena Watts - nauczyciel j. angielskiego

Agnieszka Grzyb - nauczyciel j. angielskiego

Karolina Szurek - nauczyciel j. angielskiego

Katarzyna Gawlicka-Lucima - nauczyciel j. niemieckiego

Maria Adamczyk - nauczyciel j. niemieckiego

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Arkadiusz Madyniak 

Agnieszka Sławińska 

Anna Mróz

Marcin Pyzara 

Tomasz Borowski 

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

Małgorzata Poręba - przewodnicząca zespołu

Izabela Erkan, Aleksandra Kołoło-Gruszka - wychowawcy 0A

Ewa Szczepanik, Agata Bartuzi-Król - wychowawcy 0B

Aleksandra Kołoło-Gruszka, Łucja Jastrzębska - wychowawcy 0C

Joanna Iwańczuk - wychowawca kl. 1A

Justyna Kościkiewicz - wychowawca kl. 1B

Małgorzata Poręba, Patrycja Paczewska - wychowawcy klasy 1C

Wioletta Wacławik - wychowawca kl. 1D

Aneta Zięcina - wychowawca kl. 1E

Paulina Pniewska - wychowawca kl. 1F

Małgorzata Kauszel- wychowawca kl. 2A

Sylwia Strigl-Marek - wychowawca kl. 2B

Anna Szelągowska-Strzyga - wychowawca klasy 2C

Agnieszka Wisłowska - wychowawca kl. 2D

Marta Kauszel - wychowawca kl. 3A

Jolanta Witczak - wychowawca kl. 3B

Anna Michaluk - wychowawca kl. 3C

Alicja Skóra - wychowawca kl. 3D

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY:

Małgorzata Żurawka - kierownik świetlicy

Adamczyk Maria

Borowski Tomasz

Elżbieta Cholewicka 

Czerwińska Monika 

Dziubak Agnieszka 

Góral Agnieszka

Grudzińska-Bałdyga Grażyna

Kuch Aneta

Łada-Krasnowska Grażyna

Niemira Klaudia

Pakuła Alicja

Podgórski Tomasz

Pyzara Marcin

Siek Edyta

Skalska Jadwiga

ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEGOGICZNEJ:

Alicja Wróblewska - pedagog

Dorota Marciniak - pedagog

Danuta Walczak - psycholog

Katarzyna Jadwiszczak - logopeda

Bożena Katarzyna Brycht - terapeuta pedagogiczny

Patrycja Paczewska - nauczyciel wspierający

Iwona Warecka - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule

http://www.sp363.pl