Loading ....

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej
w postaci elektronicznej.

Witold Jan Doroszewski urodził się 1 maja 1899 w Moskwie
zmarł 26 stycznia 1976 w Warszawie
Był językoznawcą polskim, profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego, członkiem PAN, redaktorem
Słownika języka polskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
tel.: (022) 666-53-46
fax: (022) 666-53-41
e-mail: sp363.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

Strona główna => Informacje o szkole => Historia szkoły

W 1918 roku w podwarszawskiej miejscowości Jelonki, które dopiero po II wojnie światowej stały się dzielnicą stolicy, powstała szkoła powszechna, której działalność i tradycja są do dziś kontynuowane przez naszą placówkę. Szkoła uzyskała status Publicznej Szkoły Powszechnej  w Jelonkach, od 1920 była to już pełna szkoła siedmioklasowa. Na świadectwach promocyjnych uczniowie otrzymywali oceny ze sprawowania, pilności, polskiego, niemieckiego, rachunków z geometrią, przyrody żywej i przyrody fizycznej, fizyki, geografii, historii, higieny, rysunków, śpiewu, robót, gier i gimnastyki, ćwiczeń cielesnych, robót kobiecych oraz religii. Poza tym wpisywano też jedną ocenę odzwierciedlającą całokształt uczniowskich poczynań.

W 1944 wszyscy uczniowie klas VII, w liczbie 36, ukończyli szkołę. W sierpniu tegoż roku wybuchło Powstanie Warszawskie. We wrześniu najprawdopodobniej nie rozpoczęto nauki, o czym może świadczyć brak jakiejkolwiek dokumentacji o rozpoczęciu roku szkolnego. Gdy w lutym 1945 roku szkoła wznowiła działalność, podjęli w niej pracę nauczyciele zatrudnieni tu przed wojną, Bronisława Dzięciołowska i Antoni Molski. Kierownikiem placówki został Kazimierz Gruszecki. 17 stycznia 1945 Warszawa wreszcie zostaje wyzwolona, ale tak naprawdę miasta nie ma. Okupant zmienił stolicę w cmentarzysko ruin.

Po wyzwoleniu Jelonki były sporym osiedlem - liczyły około 25 tysięcy mieszkańców, wśród których było bez mała 800 dzieci w wieku szkolnym. Dzięki zaangażowaniu rodziców przystąpiono    do organizowania szkoły, mimo że nie dysponowano niczym - ani pomieszczeniami, ani sprzętem, ani materiałami do nauczania. Nie było nauczycieli. Jednakże "wiara przenosi góry" - tak było i w tym przypadku. Już w lutym 1945 wznowiono naukę w starym budynku przy ul. Powstańców Śląskich 4. Była to pierwsza szkoła w wyzwolonej lewobrzeżnej Warszawie. Nosiła ona numer 83. Pierwszy Komitet Rodzicielski podjął decyzję o odbudowie szkoły przy ulicy Połczyńskiej.

1946 w szkole prowadzono również zajęcia dla dorosłych niepotrafiących czytać i pisać i dla młodzieży, której naukę przerwała wojna. W 1955 roku uczniów było tak wielu, iż ówczesne kierownictwo rozpoczęło starania  o utworzenie filii szkoły. 30 września 1957 roku - dzień radości dla nauczycieli, uczniów i rodziców: Szkoła Podstawowa nr 83 na Jelonkach przenosi się do nowej siedziby przy ul. Tkaczy 27.

Od roku 1999 mieścił się tu Zespół Szkół, do którego uczęszczali uczniowie Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 83. Rok szkolny 2001/2002  rozpoczęliśmy w nowym, komfortowym budynku przy ulicy Rozłogi 10.

30 maja 2003r. w szkole miała miejsce uroczystość nadania imienia, uczestniczyli w niej znamienici goście. Od tej pory gimnazjum nosi nazwę Gimnazjum Nr 1 im. Profesora Witolda Jana Doroszewskiego.

Od roku 2004 uchwałą Rady m. st Warszawy nasz szkoła nosi numer 81.

Od roku szkolnego 2016/2017 Gimnazjum nr 81 jest 8 -letnią Szkołę Podstawową nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego.

 

Pokaż informacje o artykule

http://www.sp363.pl